Congresul Civic: Îl chemăm pe Ion Ceban să facă uz de dreptul său legitim de a iniția referendumul orășenesc cu privire la soarta fostului Stadion Republican

 Congresul Civic: Primarul General Ion Ceban, fiind în drept, este obligat să inițieze procedura de referendum orășenesc cu privire la soarta Stadionului Republican 

🟥 Apel către Primarul General de Chișinău

Continuînd declarațiile sale anterioare privind soarta fostului Stadion Republican, Congresul Civic constată cu regret, că partidele reprezentate în Consiliul Municipal Chișinău au renunțat la deznodămîntul cît mai grabnic al acestei probleme de importanță extraordinară pentru fiecare locuitor al capitalei. 

Legislația în vigoare prevede un șir întreg de opțiuni clare, eficiente și operative în ceea ce privește determinarea viitorului respectivului obiect al memoriei culturale și moștenirii istorice. Însă fracțiunile partiinice în Consiliul Municipal în locul intereselor orășenilor aparent perpetuează logica îngustă, provincială și sordidă de jocuri politice imitaționale. 

Două luni în urmă, pe 19 februarie 2022 Congresul Civic a ieșit cu o inițiativă transparentă și concretă: noi ne-am adresat cu un apel către Consiliul Municipal Chișinău în scopul încurajării celui din urmă a vota pentru inițierea referendumului orășenesc, care urmează în ultimă instanță să decidă soarta fostului Stadion Republican. Fapt, care ar rezolva chestiunea legal, rapid și eficient. Însă, cea mai mare fracțiune din Consiliul Municipal Chișinau, fracțiunea Partidului Socialiștilor nici nu a încercat să recurgă la acest drept al său, prevăzut de lege. Mai mult decît atît, restul partidelor reprezentate în Consiliul Municipal Chișinău la fel au ignorat totalmente această temă de rezonanță pentru toată Moldova. În schimb Partidul Socialiștilor a anunțat procedura de colectare a semnăturilor pentru referendum, făcînd astfel alegerea în favoarea celei mai îndelungate și anevoioase proceduri stipulate în lege. Astfel de acțiuni arată mai mult decît suspicios, ținînd cont de experiența profesională și politică a mai multor consilieri municipali. 

❗️În această ordine de idei, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic se adresează Primarului General de Chișinău. 

Noi îl chemăm pe Ion Ceban să facă uz de dreptul său legitim de a iniția referendumul orășenesc cu privire la soarta fostului Stadion Republican. Dreptul în cauză al Primarului General este stabilit prin litera b) a Articolului 190 al Codului Electoral al Republicii Moldova. 

Sîntem ferm convinși, că o asemenea decizie a Primarului General va trezi o atitudine de apreciere înaltă în inimile chișinăuienilor indiferent de preferințele politice ale acestora. Totodată, acest pas va servi drept o continuare firească a inițiativelor Primarului General întru modernizarea capitalei, precum și în cel mai indubitabil și evident mod va fi un prolog eminent în vederea pornirii și însușirii noilor tradiții democratice ale comunității chișinăuienilor.

Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic,
20 aprilie 2022

Лента новостей