Despre Congresul Civic

Congresul Civic este primul partid „anticriză” din Republica Moldova, care își propune misiunea de a schimba în mod rapid și radical întregul sistem de relații publice, în care economia modernizată trebuie să fie pusă în serviciul dezvoltării umane continue.

Noi luptăm pentru afirmarea și lărgirea drepturilor și libertăților sociale ale majorității absolute a cetățenilor Republicii Moldova, sprijinindu-se pe inițiativele și pe grupurile societății civile.

Politica Congresului Civic își are temelia în valori precum justiția socială, solidaritatea și umanismul, concepția științifică asupra lumii și analiza critică.