Structura Partidului

Comitetul Executiv Șeful aparatului de Partid Comitetul Republican Grupurile centrale de profil Organizațiile teritoriale Raionale Municipale Organizațiile unitățillor teritorial-administrative autonome

Structura organizațiilor teritoriale