Termeni și condiții

  • Confirm că sunt cetățean al Republicii Moldova.

  • Confirm că datele introduse în formular sunt veridice și pot fi transmise către Comisia Electorală Centrală, conform legii.

  • Donațiile făcute de o persoană fizică în decurs de un an nu poate depăși suma a 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv (salariul mediu pentru 2020 a fost stabilit în valoare de 7 953 lei). În cazul cetățenilor Republicii Moldova cu venituri obținute în afara țării, suma donațiilor nu poate depăși 3 salarii medii lunare pe economie.

  • Donațiile făcute de o persoană juridică într-un an bugetar nu pot depăşi suma a 12 salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv.

  • Confirm că cardul bancar care îl voi utiliza îmi aparține și numele meu este afișat pe el.

  • Sunt de acord ca Partidul acțiunii comune – “Congresul Civic” să-mi proceseze datele personale strict conform Legii Nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.


Nota: În cazul unei încălcării evidente a termenilor și condițiilor, suma donației poate fi redirecționată către bugetul de stat.


.