«Congresul este luat! Într-o mână – în două limbi!»

Activiștii Congresului Civic, înarmați cu ziarul în care este prezentat programul partidului „Cinci modernizări pentru Moldova”, discută cu alegătorii despre rezolvarea cât mai rapidă și mai urgentă și în mod eficient a multiplelor probleme cu care se confruntă statul moldovean.

Interesul real al cetățenilor față de programul propus de Congresul Civic se observă prin rapiditatea cu care stocul de ziare este distribuit.

«Congresul este luat! Într-o mână – în două limbi!» — a remarcat Tkaciuk.

«Întrebări, discuții, sugestii, opinii… Multe propuneri сonstructive au fost notate iar ulterior discutate prin oficiile teritoriale de partid. Părerea fiecărui cetățean contează şi aceasta nu e doar o declarație.

Colaborarea între membrii partidului din diferite raioane, cât şi între candidații la funcția de deputat din partea Congresului Civic ia amploare şi devine cu adevărat un mecanism sincronizat.

În toate colțurile țării realitatea e aceeaşi: prin oraşe problemele legate de apa potabilă, gunoiştile, drumurile distruse (reparate pe ici-colea în timpul perioadelor electorale), salariile mici, tarifele exagerate pentru serviciile comunale, etc., iar prin sate oamenii îşi duc viața practic în câmp, merele mii şi mii de tone şi până acum sunt păstrate în frigidere aducând la muchia falimentului agricultorii, mamele de prin satele Moldovei au palmele prea devreme brăzdate de muncă şi umerii plecați de povara vieții, satele în care şcolile au fost supuse aşa zisei «optimizări» au tot mai puțini locuitori.

Toate acestea sunt doar o mică parte din problemele cu care se ciocnesc zi de zi cetățenii Republicii Moldova.

Planul de Acțiuni al Congresului Civic cât şi cele Cinci Modernizări au fost apreciate ca bine chibzuite şi lucrative de foarte mulți dintre cei cu care au discutat candidații la funcția de deputat în Parlamentul RM din partea Congresului Civic, cât şi de către cei care au discutat cu membrii echipelor din diferite raioane ale țării», — au remarcat candidații la funcția de deputat din partea Congresului civic.

Лента новостей