Organizația teritorială a Congresului Civic din Chișinău: Drept rezultat al unui atac raider sunt create condiții pentru distrugerea definitivă a Chișinăului istoric

Organizația din Chișinău a Congresului Civic condamnă preluarea prin metode raider a Consiliului național al monumentelor istorice de pe lângă Ministerul educației, culturii și cercetării.

La 22 decembrie 2020 autoritățile centrale au introdus modificări în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național al monumentelor istorice. Faptul a fost realizat în grabă și, fără niciun dubiu, cu intenții criminale la ultima ședință de înainte de demisie a guvernului lui Ion Chicu. Din Regulament a fost exclusă cerința privind deținerea de către membrii Consiliului a cunoștințelor științifice și experienței profesionale în domeniul protejării monumentelor istorice. A fost micșorat numărul membrilor Consiliului, totodată fiind amplificată prezența funcționarilor, de la 40 la 70 de procente. Toate aceste modificări au fost făcute cu încălcarea flagrantă a procedurilor prevăzute de legislație – mandatul actualei componențe a Consiliului nu a fost finalizat, proiectul adoptat de hotărâre de guvern nu a fost supus avizărilor obligatorii, inclusiv, a Centrului național anticorupție, nu a fost efectuată nicio expertiză, nu a fost realizată, fie și formal, nicio dezbatere publică.

Excluderea dintre membri a specialiștilor din domeniu și înlocuirea lor cu persoane cunoscute prin activități scandaloase și cu funcționari obscuri, a transformat Consiliul într-un organism formal de păpuși, rupt de interesul public, departe de sarcina de stat de protejare a bunurilor de patrimoniu cultural al țării noastre, care sunt un factor esențial, încă puțin valorificat, de creștere și dezvoltare social-economică a Moldovei.

Indiscutabil, victimă a acestei preluari raider în primul rând va deveni centrul istoric al Chișinăului. Provoacă nedumerire tăcerea conducerii capitalei: nu există nici o reacție referitoare la hotărârile distructive ale autorităților centrale. În loc de creare a unor precedente-model de păstrare și valorificare a monumentelor de urbanism și arhitectură, autoritățile chișinăuiene, prin tăcerea lor, contribuie la distrugerea în continuare a patrimoniului cultural național.

Organizația de la Chișinău a Congresului Civiс condamnă deciziile elaborate pe ascuns ale autorităților, adoptate în interesul anumitor cercuri de afaceri, și își exprimă solidaritatea deplină organizațiilor obștești care au cerut anularea scandaloasei hotărâri de guvern.

Лента новостей