Blocul PCRM-PSRM a renunțat la crearea unui stat social: Congresul Civic este singura forță care își pune acest scop

Partidul Acțiunii Comune „Congresul Civic” rămâne singura forță politică care rămâne ferm pe poziția de a include în noua Constituție caracterul social al statului.

O asemenea stare a lucrurilor a devenit evidentă după ce blocul comuniștilor și socialiștilor și-au făcut publice obligațiunile cu privire la modificarea Legii supreme. Despre caracterul social al statului în aceste obligațiuni nu se spune niciun cuvânt. Statutul social al republicii stabilește prioritatea muncii întregii verticale a instituțiilor publice din Moldova în scopul susținerii unor standarde de viață înalte pentru populație, creșterii rapide a susținerii statului oferite pentru păturile social-vulnerabile, precum și prioritatea dezvoltării unor domenii ca medicina, edcuația și știința.

În cadrul mitingului desfășurat duminică în Chișinău, blocul comuniștilor și socialiștilor a declarat practic oficial că proclamarea Moldovei ca stat social nu figurează în prioritățile sale. În fapt, obligațiunea PCRM-PSRM a sunat în felul următor:

„O nouă Constituție, consultată prin referendum în care va fi stipulat în mod categoric caracterul suveran al țării, identitatea moldovenească a populației majoritare și neutralitatea Republicii Moldova, interzicerea vânzării pământurilor țărilor străine prin articol special în Constituție”.

Inportanța suveranității și neutralității Moldovei nu este pusă la îndoială, dar acestea sunt și astăzi stipulate în Legea Supremă, dar și în condițiile deținerii puterii totale de către Igor Dodon, așa și n-au fost umplute de conținut.

Legea cu privire la caraterul neutru al țării care ar fi susținut articolul Constituției, coaliția socialiștilor și democraților, în genere a fost anulată în 2020. În „Planul celor cinci modernizări”, elaborat de „Congresul Civic” și recunoscut de către experți drept cel mai structurat și detaliat program politic, noua Constituție și proclamarea Moldovei drept stat social are un întreg compartiment. În speță, Constituția nu doar va fi discutată cu cetățenii, dar și adoptată în cadrul unui referendum național:

„Noua Constituție – este documentul care, pe lângă drepturile și libertățile cunoscute, trebuie să ofere o înțelegere clară a sensului existenței statalității moldovenești”, se spune în document.

Aceasta presupune că orientarea de bază a modificărilor constituționale în domeniul politicii sociale vor fi: recunoașterea asigurării supremației echității socaile și supremației dreptului în calitate de două principii nedespărțite pentru dezvoltarea socială, scopul existenței și dezvoltării statalității moldovenești;

Pacea socială, democrația, demnitatea umană, drepturile și libertățile omului, dezvoltarea liberă a personalității și pluralismul politic nu pot fi separate de accesul egal asigurat de stat al tuturor cetățenilor la realizarea socială, profesională, economică, culturală și înalta calitate a vieții;

Stabilirea domeniului sănătății, educației, inovațiilor și securității ecologice a drept scopuri strategice permanente garantate de Constituție și investirii de stat permenente și în creștere;

Stabilirea faptului că Venitul Echitabil de Bază este instrumentul permanent al echității sociale în Republica Moldova;

Stabilirea faptului că prețul pentru toate serviciile comunale nu poate depăși mărimea minimului social-acceptat.

Лента новостей