Legea cenzurii renaște practicile criminale ale regimurilor totalitare și provoacă învrăjbire în pașnica Moldovă, – Congresul Civic

DECLARAȚIA PARTIDULUI CONGRESUL CIVIC

Conducerea Moldovei în persoana majorității parlamentare PAS a inițiat adoptarea legii, ce imediat a dobîndit în societate renumele scandalos de lege a “unității ideologice și cenzurii”.

Camuflîndu-și intențiile prin referințe neghioabe la dificultățile situației externe și întru ascunderea disperată a problemelor reale ale țării, puterea restricționează mijloacele de informare în masa, introduce interdicții dure și sancțiuni de reprimare nu numai în raport cu mass-media, dar și în privința cetățeanului. În această ordine de idei organele de forță obțin împuternici represive suplimentare. 

Propunerile în cauză ale PAS sînt nu altceva decît instituirea pentru totdeauna a cenzurii și forțarea unității ideologice totale și totalitariste. Respectivele inițiative nu pot fi explicate nici prin necesitatea asigurării securității naționale și nici prin restabilirea ordinii publice. În locul depășirii contradicțiilor sociale, evitării diferitor provocări de conflicte între cetățeni, conducerea curentă a țării agravează situația politică internă, creează premize pentru învrăjbire și ciocniri între oameni într-o Moldovă multinațională și pașnică. 

O parte considerabilă a societății nu va îndeplini această lege. Acest fapt, la rîndul său, va atrage în lanț o discreditare și destabilizare și mai profundă a insituțiilor de bază ale statalității Moldovei. Mai mult, va instaura indubitabil în țară cele mai elocvente practici criminale ale regimurilor totalitare.

Partidul Congresul Civic condamnă orice acțiuni destructive, care contribuie la înrăutățirea situației politice interne și provoacă scindări în societate și stat. 

În  numele respectării principiilor statului de drept, menținerii păcii și înțelegerii reciproce în Republica Moldova, Congresul Civic vine cu un apel față majoritatea parlamentară în vederea renunțării la scandaloasa și antidemocratica lege a “unității ideologice și cenzurii”.

Лента новостей